Uroczystości Państwowe

W kalendarzu oprócz świąt religijnych widnieją bardzo ważne państwowe uroczystości. Najważniejszym patriotycznym świętem w Polsce jest Święto Niepodległości, które przypada na dzień 11 listopada. Datę tą utożsamia się z dniem, w którym Polska odzyskała niepodległość. Od tego stał się najważniejszym polskim świętem państwowym obchodzonym przez Polaków w kraju i za granicą. Po drugiej wojnie światowej Święto Niepodległości zostało usunięte z kalendarza, ale nie z serc Polaków. W 1989 sejm przywrócił narodowi polskiego to święto.

Drugim bardzo uroczyście obchodzonym dniem jest Święto Konstytucji 3 mają. Jak sama nazwa wskazuje uroczyste obchody przypadają na 3 maja każdego roku. Święto ustanowione zostało na pamiątkę uchwalenia pierwszej konstytucji w  Europie w maju 1791. Konstytucja, o której mowa uchwalona została przez Sejm Wielki, który zwołano w październiku 1988 roku. .

Trzecią narodową uroczystością jest Święto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej, która miała miejsce w 1920 roku, stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej. 15 sierpnia jest Świętem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzone zostało do polskiego kalendarza w 1992 roku i jest obchodzone równocześnie z kościelnym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej. Zarówno 3 mają, 15 sierpnia i 11 listopada są dniami, które wolne są od pracy a wszelkie instytucje i sklepy są nieczynne.

Jako czwarte pod względem ważności można podać Dzień Edukacji Narodowej obchodzone 14 października na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 19773 roku. Niegdyś 14 października obchodzono Dzień Nauczyciela jednak obecnie obchodzi się ten dzień pod nazwą Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć dydaktycznych. Snując rozważania na temat państwowych świąt nie można także zapomnieć o 1 maja. W dniu tym obchodzone jest Święto Pracy, zwany również Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. Jest to przede wszystkim święto klasy roboczej obchodzone od 1980 każdego roku 1 mają.